Skip to content

Välj alltid hållbart

Idag brukar många lita på att mataffärer alltid har allting hemma,året runt. Många blir mer medvetna om att tex. grönsaker är säsongsbundna. Men många vill ha gurka, tomater och sallad även på vintern. Det handlar om att kunna förstå och anpassa sig efter naturens sköna gång.

Guldbaggens Café vill göra alla medvetna om att det finns så många sätt man kan göra rätt!

Genom att välja att handla lokalt; att stötta lokala hantverkare, jordbrukare och andra lokala företag är idag det viktigaste. Det är ju ett plus att få veta precis var mjölken är producerad, var kossorna har gått och tuggat gräs. Det blir också lättare att se hela kedjan, från jord till bord.

Genom att välja ekologisk; att ta vara på naturen och ta hänsyn till alla som lever i naturen är viktigt för att bevara våran jord. Om man väljer ekologisk vet man att råvaran är producerad på ett bra sätt. Inga dödliga bekämpningsmedel, konstgödsel eller annat som kan skada miljön.

Genom att noga välja vad och var vi köper in och hur mycket vi köper in kan vi minska svinn och stötta lokala aktörer, bevara landsbygden.

Det går att förklara och diskutera hållbar mat mycket, mycket mer!

Hållbart företagande

Eftersom jag inte har några anställda på caféet, till en början, kommer våra öppettider inte vara 24/7. Utan öppettiderna är tisdag-fredag 10,00-16.00 och lördag 10-15. Då kan jag både få tid till bokföring, bakning och några timmar helt ledigt. Genom att ta emot beställningar eller bokningar kan kunden få det den vill samtidigt som jag lägger ner rättvist mycket tid.

Jag (med hjälp av familj) arrangerar Afternoon Tea sista söndagen i månaden! Andra temakvällar och extra öppet uppdateras på Facebook.

Tisdag, torsdag och lördag bakar bröd och man får gärna boka/beställa bröd så att ni som vill ha inte blir utan men också för att vi inte ska baka för mycket så att vi måste slänga.

Troligtvis mer öppettider när vi har mer personal!

Hållbart

”Jag värnar om det lokala.
Handlar gärna direkt från bonden.”